บริการชุบโลหะ ชุบซิ้งค์นิเกิล ชุบนิเกิล ชุบโครเมี่ยม ชุบทองแดง รับจ้างชุบ บริการงานชุบ โรงงานชุบ และเคลือบผิวโลหะ

การควบคุมคุณภาพ

Last Updated on Friday, 30 August 2013 03:18

เอ็กซ์เรย์ความหนาผิวชุบ

ทดสอบความหนาของโลหะที่ชุบบนชิ้นงานด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ เช่น ชั้นทองแดง นิเกิ้ล โครเมี่ยม เป็นต้น

ตู้อบ

ทดสอบความติดแน่นของโลหะที่ชุบบนชิ้นงาน

1. ซิงค์ อุณหภูมิ 150+5 °C (มอก1272-2538)
2. เหล็ก อุณหภูมิ 200+10 °C (มอก1278-2542)
3. อลูมิเนียม อุณหภูมิ 220+10 °C (JISH8504:1999)
4. ทองเหลือง อุณหภูมิ 250+10 °C (มอก1278-2542

ทดสอบการกัดกร่อนของผิวเคลือบ

ทดสอบความทนทานของโลหะที่ชุบบนชิ้นงาน

- ทดสอบด้วยน้ำเกลือ

- ทดสอบด้วยน้ำเกลือ กรดอะซิติก

- ทดสอบด้วยน้ำเกลือ กรดอะซิติก และคอปเปอร์คลอไรด์

ห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ และวิเคราะห์น้ำยาชุบ 

- น้ำยาทองแดง น้ำยานิเกิ้ล และน้ำยาโครเมี่ยม เป็นต้น 

- ฮัลเซลล์